home 3 home 2 home1

Nau mai
Haere mai
Whakatau mai

Kia mau Ki te whenua (hold fast to the land).
Whakamahia te whenua (make use of the land).
Hei painga mo nga uri whakatipuranga (for the future generations).

 

Ngātoroirangi